Mobila slipstationer

Välkommen till Slipexperten , Lovön

Vi Utför Professionell Slipning av Bergborrkronor på plats hos kund.

Slipexperten MGS L.N AB, din flexibla slip-partner.

Slipexperten Mobile Grinding Stations L.N AB är ett bolag i L.N Group AB där sedan tidigare systerbolaget Slipexperten L.N AB finns.

Slipexperten Mobile Grinding Stations L.N AB har fått i uppdrag av systerföretaget att göra etablering på Norra Lovön för att kunna ombesröja all slipning av bergborrkronor för projket Södra och Norra Lovön E4-Förbifart Stockholm. Slipexperten Mobile Grinding Stations L.N AB är Sveriges modernaste mobila slipstation för bergborrkonor.